Over CYSSEC

Schiphol & Cybersecurity

Schiphol, één van de belangrijkste toegangspoorten voor Europa, bestaat niet uit 1 bedrijf maar uit honderden en vormt daarbij een eigen ecosysteem. Ook dit ecosysteem is de afgelopen 20 jaar in een hoog tempo gedigitaliseerd. Digitalisering biedt veel kansen maar vereist tegelijkertijd maatregelen om opgewassen te zijn tegen cyberrisico’s. Alleen wanneer de digitale veiligheid goed op orde is, kunnen digitaliseringskansen optimaal worden benut. Niet alle organisaties hebben echter de ruimte, tijd of kennis om hun digitale veiligheid op orde te hebben of te krijgen. Cyber Synergie Schiphol Ecosysteem (CYSSEC) wil deze organisaties graag helpen en streeft ernaar om de digitale weerbaarheid van deze organisaties te verhogen.

Ketenafhankelijkheid

Naast de realisatie dat digitalisering aandacht voor cybersecurity vereist is het bewustzijn groeiende dat partijen ook op digitaal vlak steeds meer met elkaar verbonden zijn. Dit is ook het geval voor het Schiphol ecosysteem, dat bestaat uit wel 450 verschillende organisaties; van MKB tot en met het grootbedrijf. Deze diversiteit brengt met zich mee dat het volwassenheids-niveau in cybersecurity onderling erg verschilt. Cybersecurity en de mate van gewenste weerbaarheid is in de eerste plaats de verantwoordelijkheid van een organisatie zelf. De onderlinge verbondenheid vraagt alleen ook om gezamenlijke aandacht, we kunnen namelijk veel van elkaar leren!

CYSSEC biedt een helpende hand

CYSSEC is een publiek-private samenwerking dat is geïnitieerd door de Schiphol Group en zich richt op de verhoging van de digitale weerbaarheid van het gehele Schiphol ecosysteem. Het initiatief wordt gesteund door het NCSC die bijdragen door relevante actuele dreigingsinformatie te delen en hun kennis over cybersecurity ter beschikking te stellen. CYSSEC ontwikkelt diverse producten die bijdragen aan de digitale weerbaarheid van organisaties:

I – CYSSEC.NL

Online platform met actuele cyberinformatie, aankondiging van evementen, ontwikkelde tools ter beschikking van het ecosystem. Binnen een beschermde omgeving worden hulpmiddelen beschikbaar gesteld voor deelnemers aan het initiatief.

II- EVENEMENTEN

Vanuit CYSSEC organiseren wij sessies voor (en met) het de organisaties op het Schiphol gebied. Deze sessies passen wij aan op de vraag vanuit het ecosystem, waarbij wij experts laten induiken op (cyber) onderwerpen die relevant zijn voor de organisaties.

III- COMMUNICATIE & KENNISDELING

Naast de website is er actieve communicatie d.m.v. nieuwsbrieven (maandelijks), LinkedIn, waarbij relevante informative onder de aandacht wordt gebracht. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan updates van het National cyber Security Center over het dreigingslandschap.

Call to action

Het is tijd om de krachten te bundelen en concrete stappen te nemen. Met het platform CYSSEC gaan we samen met de partijen in het ecosysteem, op basis van co-creatie, het algehele cyber weerbaarheids- en volwassenheidsniveau van het Schiphol ecosysteem op een duurzame wijze verhogen. Dit is geen makkelijke, maar een uitdagende doelstelling die noodzakelijk is, waarbij we jullie hulp en input hard nodig hebben!

Om CYSSEC tot een succes te maken is jullie deelname van essentieel belang. Wil je helpen het verschil te maken meld je dan vandaag nog aan via cyssec@schiphol.nl voor meer informatie. Wij gaan graag met je in gesprek.

Arrow leftTerug
Cross icon