• Minister onderzoekt bevoegdheden overheid bij digitale crisis

Minister onderzoekt bevoegdheden overheid bij digitale crisis

Clock Geplaatst op maandag 23 maart 2020

Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid laat onderzoeken of de overheid wel over voldoende bevoegdheden beschikt om in te grijpen bij digitale crisissituaties. Dat heeft de minister laten weten in een reactie aan de Tweede Kamer op de problemen rond Citrix en een rapport van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) over digitale ontwrichting.

De WRR stelde dat de overheid onvoldoende bevoegdheden heeft om in het geval van een digitale crisissituatie in te grijpen. Volgens Grapperhaus kan onder bestaande wettelijke kaders worden ingegrepen wanneer dit nodig is. “Vakdepartementen hebben hierin bevoegdheden om in te grijpen op basis van sectorale wetgeving en de Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen (Wbni)”, aldus de minister.

Wanneer het ministerie van Justitie en Veiligheid vitale aanbieders adviseert om cybersecuritymaatregelen te nemen, zoals de installatie van beveiligingsupdates, en dit advies niet wordt opgevolgd waardoor er risico voor maatschappelijke ontwrichting blijft bestaan, kan Grapperhaus de betrokken sector verantwoordelijke minister of bevoegde autoriteit informeren.

“Vakdepartementen kunnen zo op grond van hun wettelijke bevoegdheden, in het uiterste geval – na overleg – partijen door middel van een bindende aanwijzing alsnog maatregelen laten nemen. Tenslotte kan als uiterste middel noodwetgeving worden ingezet”, voegt de minister toe. Om effectiever in het geval van digitale crisissituaties in te kunnen grijpen laat Grapperhaus de verschillende bevoegdheden die de overheid heeft in kaart brengen zodat kan worden gekeken waar eventuele aanvullingen nodig zijn.

“Inzet is dat over de volle maatschappelijke breedte voor alle sectoren en domeinen geborgd is dat er in crisissituaties voldoende bevoegdheden en interventiemogelijkheden zijn voor de rijksoverheid om in te kunnen grijpen waar dat in uiterste gevallen nodig is”, stelt de minister.

bron: https://www.security.nl/posting/648829/

Minister+onderzoekt+bevoegdheden+overheid+bij+digitale+crisis

Arrow leftTerug naar overzicht
Cross icon