• Minister Grapperhaus pleit voor het verzwakken van encryptie

Minister Grapperhaus pleit voor het verzwakken van encryptie

Clock Geplaatst op donderdag 5 december 2019

Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid heeft opnieuw opgeroepen voor het verzwakken van encryptie, wat aanleiding voor D66 is om Kamervragen te stellen. Grapperhaus is deze week voor een werkbezoek in de Verenigde Staten om onder andere encryptie te bespreken.

Tevens zal de minister vandaag een lezing geven aan het Center for Strategic and International Studies (CSIS) met als thema “Global Partnerships to Combat Cybercrime & the Challenge of Going Dark”. De term “Going Dark” is door Amerikaanse autoriteiten bedacht om aan te geven dat ze geen toegang tot versleutelde data kunnen krijgen.

De website Politico meldde gisteren dat Grapperhaus de EU oproept om online kinderpornografie te bestrijden. Volgens de minister moet het gebruik van encryptie om kinderpornografie uit te wisselen onmogelijk worden gemaakt. Eerder stelde Grapperhaus dat justitie toegang tot versleutelde chatberichten moet krijgen, waarmee de minister zich tegen het bestaan van end-to-endencryptie uitsprak.

Het Nederlandse kabinet kwam in 2016 met een standpunt over encryptie dat het op dit moment geen ‘beperkende wettelijke maatregelen‘ wil nemen ten aanzien van de ontwikkeling, de beschikbaarheid en het gebruik van encryptie binnen Nederland. Naar aanleiding van de recente opmerkingen van Grapperhaus heeft D66-Kamerlid Kees Verhoeven Kamervragen gesteld.

“Wat is de reden dat u, in strijd met het kabinetsstandpunt en antwoorden op eerder schriftelijke vragen, internationaal een pleidooi houdt voor het verzwakken van encryptie, wat evident niet binnen de kaders van het kabinetsstandpunt past?”, vraagt Verhoeven. De minister stelde eerder dat zijn encryptiezorgen niet in strijd met het kabinetsstandpunt zijn. Verder vraagt Verhoeven aan de minister of hij wil stoppen met het pleiten voor het verzwakken van encryptie.

Zorgen

Eind november heeft minister Grapperhaus een brief aan de Tweede Kamer gestuurd over de aanpak van online seksueel kindermisbruik en zijn zorgen over encryptie. “Ik ben bezorgd over de toekomstige effectiviteit van opsporing naar bijvoorbeeld het vervaardigen, verspreiden of bezitten van kinderporno, zware criminaliteit en terrorisme, omdat encryptie het (tijdig) verkrijgen van inzicht in de communicatie ten behoeve van de bescherming van de nationale veiligheid en de opsporing van strafbare feiten bemoeilijkt, vertraagt of zelfs onmogelijk maakt”, zo schrijft de minister (pdf).

Grapperhaus voegt toe dat hij hecht aan een veilige communicatie tussen burger, bedrijf en overheid en aan de toegevoegde waarde van encryptie voor de digitale economie in Nederland. “Bovenstaande uitgangspunten zijn verwoord in het kabinetsstandpunt over encryptie uit 2016 en ik streef er naar oplossingen te vinden die binnen de kaders van het standpunt passen. Daarvoor is overleg en samenwerking met publieke en private belanghebbenden noodzakelijk, daarom start ik een nieuw overleg hierover.”

 

Bron: https://www.security.nl/posting/634061/

Minister+Grapperhaus+pleit+voor+het+verzwakken+van+encryptie

Arrow leftTerug naar overzicht
Cross icon