• Minister: bewustwording zorg over datalekken moet groeien

Minister: bewustwording zorg over datalekken moet groeien

Clock Geplaatst op dinsdag 25 juni 2019

Beveiligingsrisico’s zijn nooit helemaal te voorkomen, maar bewustwording in de zorg hierover moet groeien, zo heeft minister De Jonge van Volksgezondheid aan de Tweede Kamer laten weten naar aanleiding van twee datalekken in de jeugdzorg. Tevens stelt de minister dat de bewaking en beveiliging in de zorg moet worden versterkt en er voldoende capaciteit moet bestaan om te “blussen” als het nodig is.

“Het is in eerste instantie aan organisaties zelf om te zorgen dat ze hun bedrijfsvoering op orde hebben. Dat geldt ook voor informatieveiligheid”, aldus De Jonge. Onlangs kreeg Bureau Jeugdzorg Utrecht met een datalek te maken waardoor vertrouwelijke dossiers van duizenden kinderen in handen van onbevoegden kwamen. Het datalek ontstond omdat Jeugdzorg een domeinnaam had laten verlopen waar nog steeds allerlei vertrouwelijke dossiers naar toe werden gestuurd. Deze domeinnaam werd door klokkenluiders geregistreerd, die zo de documenten ontvingen.

Daarnaast deed een datalek zich voor bij de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ). De stichting is een kennisbank aan het ontwikkelen die toegang tot alle geanonimiseerde beslissingen in SKJ-tuchtzaken geeft. De testwebsite die hiervoor wordt gemaakt, werd per ongeluk online gezet. Op deze testwebsite stonden niet geanonimiseerde beslissingen in SKJ-tuchtzaken.

In een update over beide incidenten meldt de minister dat op de testsite van SJK drie natuurlijke personen zes niet geanonimiseerde beslissingen hebben bekeken. De betrokkenen van deze zes beslissingen zijn inmiddels geïnformeerd. Wat betreft het datalek bij Bureau Jeugdzorg Utrecht is de crisistool van Veilig Thuis Utrecht, die gezien wordt als een belangrijke bron van de cliëntgegevens die in het datalek zijn aangetroffen, stilgelegd.

Tevens heeft een cybersecuritybedrijf een onderzoek naar het datalek uitgevoerd. Dit bedrijf heeft echter geen opsporingsbevoegdheden. Eind april zijn politie en het Openbaar Ministerie over het onderzoek geïnformeerd. “Zij kunnen dan indien zij daartoe besluiten, vervolgonderzoek doen waarbij opsporingsbevoegdheden nodig zijn, bijvoorbeeld om te achterhalen wie de berichten ontvangen heeft”, laat De Jonge weten.

Naar aanleiding van het datalek bij Jeugdzorg Utrecht is Jeugdzorg Nederland begonnen met een onderzoek naar extra maatregelen die nodig zijn om het informatiebeveiligingsniveau in de sector te verbeteren. De minister zal deze zomer over de te nemen maatregelen worden geïnformeerd en welke rol Jeugdzorg Nederland als brancheorganisatie bij de uitrol ervan kan spelen.

Bron: https://www.security.nl/posting/614262/Minister%3A
+bewustwording+zorg+over+datalekken+moet+groeien

Arrow leftTerug naar overzicht
Cross icon