• AIVD werkt aan Nationale Cryptostrategie voor veilige communicatie

AIVD werkt aan Nationale Cryptostrategie voor veilige communicatie

Clock Geplaatst op dinsdag 25 juni 2019

De Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) werkt op dit moment aan een Nationale Cryptostrategie die tot een veilig communicatiesysteem moet leiden, zo heeft minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid laten weten in een update over de voortgang de Nederlandse Cybersecurity Agenda (NCSA).

De NCSA bevat zeven ambities om Nederland digitaal veilig te houden. Het gaat dan om zaken als de digitale slagkracht, het bevorderen van veilige hard- en software en een robuuste infrastructuur. Wat het onderwerp digitale slagkracht betreft wordt de capaciteit van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten de komende periode verder vergroot. Ook laat het kabinet onderzoeken of spionage strafbaar kan worden gesteld.

Daarnaast wordt met het oog op een toekomstbestendig systeem voor veilige communicatie momenteel onder leiding van de AIVD in interdepartementaal verband gewerkt aan de ‘Nationale Cryptostrategie’. Verdere details over deze strategie en het beoogde veilige communicatiesysteem worden niet door Grapperhaus gegeven. Vorig jaar plaatste de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland op Twitter nog een uitnodiging om over de cryptostrategie te komen praten.

Cyberoefening en vulnerability scanning

Grapperhaus meldt verder dat het ministerie van Binnenlandse Zaken in oktober een overheidsbrede cyberoefening zal organiseren voor het Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen. Op deze manier kan er worden geoefend met cyberincidenten en krijgen bestuurders, ambtelijke top, middenmanagement en ict-professionals handelingsperspectief dat bij dergelijke incidenten kan worden toegepast.

Daarnaast wordt, onder coördinatie van het ministerie van Binnenlandse Zaken, een gezamenlijke faciliteit voor vulnerability scanning ontwikkeld en ingericht. Hiermee wordt het mogelijk om alle systemen van de Rijksdienst die met het internet zijn verbonden op bekende kwetsbaarheden te controleren.

Bron: https://www.security.nl/posting/614325/AIVD
+werkt+aan+Nationale+Cryptostrategie+voor+veilige+communicatie

Arrow leftTerug naar overzicht
Cross icon