• Kabinet noemt cyberdreiging vanuit China substantieel

Kabinet noemt cyberdreiging vanuit China substantieel

Clock Geplaatst op woensdag 15 mei 2019

De cyberdreiging vanuit China richting Nederland is substantieel en de Chinese cybercapaciteiten hebben directe invloed op onze nationale veiligheid. Dat stelt het kabinet in de vandaag verschenen Chinastrategie. De strategie beschrijft hoe de regering op verschillende vlakken met China wil omgaan.

Eén van die onderdelen is cybersecurity. China houdt zich volgens het kabinet bezig met cyberspionage, waarbij het land innovatieve technologieën probeert te verkrijgen, maar ook voorkennis over buitenlandse investeringen, fusies en overnames waarbij Chinese bedrijven betrokken zijn. Hierdoor kunnen Nederlandse bedrijven schade oplopen.

Om de dreiging tegen te gaan gaat het kabinet meer capaciteit vrijmaken voor de aanpak van cyberspionage. Zo zal het bedrijfsleven worden onderwezen over het tegengaan van cyberspionage. Ook wordt in samenspraak met bedrijven, provincies en gemeenten een informatie- en contactpunt opgericht dat zich zal bezighouden met voorlichting aan bedrijven en bewustwording van risico’s bij het zakendoen met China zoals op het gebied van cybersecurity.

Het kabinet wijst ook naar het belang van internationale samenwerking op dit thema en roept op deze te versterken. Er wordt hiervoor onder andere naar de EU gekeken. Dat wil bijvoorbeeld de belangen van lidstaten beschermen door risico’s voor de nationale veiligheid af te dekken, onder meer via een sanctieregime tegen cyberaanvallen.

Volgens de strategie wordt China ook steeds assertiever als het gaat om de ontwikkeling en vaststelling van technische productstandaarden, bijvoorbeeld als het gaat om 5G binnen de International Telecommunications Union. “Een land of een handelsblok dat erin slaagt de internationale technische standaarden te bepalen, kan de eigen economie een groot concurrentievoordeel geven.” Om dit tegen te gaan wil het kabinet het vermogen om standaarden te creëren verdedigen, onder andere door in de ontwikkeling van sleuteltechnologieën te investeren.

“China speelt een steeds grotere rol op het wereldtoneel. Het is uitgegroeid tot de tweede economie ter wereld en een belangrijke technologische speler. China manifesteert zich op alle terreinen van de internationale orde op een zelfverzekerde en ambitieuze manier. De ontwikkelingen in China raken ook Nederland en vragen om een nieuwe balans in de relatie met China”, aldus minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken.

Bron: https://www.security.nl/posting/609122/Kabinet+
noemt+cyberdreiging+vanuit+China+substantieel

Arrow leftTerug naar overzicht
Cross icon