• NCTV: Nederlander maakt zich minder zorgen om cyberdreigingen

NCTV: Nederlander maakt zich minder zorgen om cyberdreigingen

Clock Geplaatst op donderdag 15 november 2018

Nederlanders maken zich minder zorgen om cyberdreigingen, maar denken dat de kans hierop groter is dan een terreuraanval, zo stelt de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) aan de hand van onderzoek dat door onderzoeksbureau Motivaction werd uitgevoerd.

Twee keer per jaar laat de NCTV een onderzoek uitvoeren naar de zorgen, angsten en het gevoel van veiligheid onder de bevolking en het optreden van de overheid bij rampen. De onderzoeksresultaten worden gepresenteerd in de Risico-en Crisisbarometer. Voor het laatste onderzoek dat in het najaar werd uitgevoerd werden 800 Nederlanders in de leeftijd van 15 tot en met 75 jaar door Motivaction ondervraagd. Volgens het onderzoeksbureau zijn de resultaten representatief voor de Nederlandse bevolking.

Op de vraag welke gebeurtenissen een mogelijke invloed op de veiligheid in Nederland hebben en waar men zich dan zorgen over maakt noemt 5 procent de veiligheid op internet. Tijdens de meting van dit voorjaar gaf nog 7 procent dit antwoord. Terrorisme werd bij beide metingen het vaakst genoemd. De deelnemers moesten ook drie gebeurtenissen uit een lijst kiezen waarover ze zich het meeste zorgen maken. Dan wordt “cyberdreigingen” door 25 procent genoemd. Bij de meting van dit voorjaar ging het nog om 31 procent. Ook bij deze vraag noemen de meeste deelnemers terrorisme als grootste zorg.

Hoewel Nederlanders zich minder zorgen om cyberdreigingen zeggen te maken, denkt een meerderheid dat er een grote kans is dat een dergelijke gebeurtenis in Nederland zal plaatsvinden. Op de vraag hoe groot de kans wordt ingeschat dat een gebeurtenis zich in Nederland voordoet staat cyberdreigingen met 66 procent bovenaan, gevolgd door terrorisme met 63 procent. Verder zijn er in vergelijking met de vorige meting meer mensen die denken dat cyberdreigingen een grote impact op de Nederlandse samenleving hebben.

Niet voorbereid op cyberdreigingen

Nederlanders zijn naar eigen zeggen op de meeste gebeurtenissen niet voorbereid. Cyberdreigingen scoort hierbij nog het “best”. 63 procent zegt niet voorbereid te zijn, wat minder is dan bij de andere gebeurtenissen. Zo heeft iets meer dan een kwart (27 procent) ter voorbereiding hierop zijn computer beveiligd, bijvoorbeeld door de installatie van anti-virussoftware of een firewall. Negen procent van de Nederlanders zegt daarnaast goed op te letten als ze op internet surfen. Ten opzichte van de vorige meting zijn meer Nederlanders voorbereid op een cyberdreiging, 37 procent tegenover 29 procent.

Voor het onderzoek werd er ook gekeken naar verschillen tussen mannen en vrouwen. Vrouwen maken zich vaker zorgen over de impact van cyberdreigingen en terrorisme op hun persoonlijke veiligheid. Mannen zouden vaker hun computer uitschakelen in het geval van een cyberdreiging, vrouwen weten in dat geval vaker niet wat te doen. Verder zeggen vrouwen dat ze vanwege cyberdreigingen voorzichtiger op internet zijn.

Bron: https://www.security.nl/posting/587054/NCTV%3A+Nederlander+maakt+zich+minder+zorgen+om+cyberdreigingen

Arrow leftTerug naar overzicht
Cross icon