• Alert Online CYSSEC Community event door Schiphol Group

Alert Online CYSSEC Community event door Schiphol Group

Clock Geplaatst op maandag 16 oktober 2017

Schiphol is dit jaar hoofdpartner van Alert Online en daarom heeft CYSSEC (Cyber Synergie Schiphol Ecosysteem) speciaal een sessie georganiseerd waarin het Schiphol Ecosysteem centraal staat. CYSSEC is een samenwerking gericht op het versterken van cybersecurity en het benutten van economische kansen tussen alle (publieke en private) partijen die verbonden zijn aan het Schiphol ecosysteem.

Cybersecurity gaat over grenzen van organisaties, ketens, netwerken en landen heen. Veel organisaties zijn direct of indirect afhankelijk van elkaar. MKB, leveranciers en andere derde partijen leveren vaak belangrijke diensten voor grote(re) organisaties in een vitale keten/netwerk maar hebben niet altijd de ruimte en kennis om hun digitale veiligheid op orde te hebben of te krijgen. Die grote hoeveelheid afhankelijkheden maakt de aanpak met betrekking tot cybersecurity zo ontzettend complex, en de noodzaak tot samenwerking des te noodzakelijker.

Tijdens de CYSSEC sessie op 10 oktober hebben verschillende sprekers het publiek meegenomen in de wereld van cybercrime, -security en -awareness. Huidige trends op het gebied van cybersecurity binnen de luchtvaart werden toegelicht, praktische tips werden bijgebracht en ervaringen met de aanwezigen werden gedeeld. Zo sprak Bert van Assenderp van de Koninklijke Marechaussee over open source intelligence en webresearch en vertelde Leen van Duijn – vicepresident KLM Security Services – over KLM en cybersecurity anno 2017. Maxime Nieuwenhuizen van NCSC sprak over de missie van het Nationaal Cyber Security Centrum en legde vier concrete vragen voor het publiek:

1. Is de basis op orde? Voert u patches uit?

2. Kent u uw kroonjuwelen? Hierbij gaat het o.a. over risicomanagement en maatregelen.

3. Bent u voldoende voorbereid op een cyberincident? Hierbij gaat het om informatiepositie en samenwerking.

4. Nadenken over het herstelvermogen bij een calamiteit.

In 2017 heeft CYSSEC als doelstelling om de eerste ketens en informatiestromen daarbinnen in kaart te brengen, een dreiganalyse op te stellen en informatie- en expertsessies te organiseren. Ook wordt een gezamenlijke e-learner beschikbaar gesteld en gaat CYSSEC een gezamenlijke cyberoefening houden.

Bron: Alert Online

Arrow leftTerug naar overzicht
Cross icon